Werken bij het Loodswezen

Haal je master of Science

Opleiding tot registerloods

Master of Science 

De Nederlandse Loodsencorporatie is een door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkende onderwijsinstelling. De door haar verzorgde opleiding tot Registerloods: Master in Maritime Piloting (OTR:MMP) is in februari 2014 geaccrediteerd en in 2019 heeft een heraccreditatie plaatsgevonden door de Nederlandse Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) op hbo-masterniveau. Dit betekent dat je je na het succesvol afronden van de opleiding Master of Science mag noemen. 

De opleiding is intensief, afwisselend en praktijkgericht en heeft als doel professionals te leveren waar brugteams, reders en de samenleving op kunnen vertrouwen. 

Toelatingseisen

Om deel te nemen aan de opleiding moet je minimaal beschikken over:

 • Vaarbevoegdheidsbewijs eerste stuurman alle schepen
 • hbo diploma
 • BRM/MRM certificaat
 • Marcom-A certificaat 

Ben je officier bij de Koninklijke Marine en heb je zeewachtstandaard A en B met CCO of navigatieofficier groot bovenwater en Marcom-A? Ook dan kom je in aanmerking voor de opleiding.

Wachtlijst
Beschik je over de juiste papieren en ervaring? Meld je dan aan voor de opleiding. Je wordt hierna geplaatst op de wachtlijst voor kandidaten die in aanmerking kunnen komen voor de selectieprocedure. 

Selectieprocedure

Jaarlijks geven de Regionale Loodsencorporaties aan hoeveel studentplaatsen ze wensen. Als je door de Toelatingscommissie wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de selectieprocedure, volgt er een intakegesprek, een psychologisch onderzoek, manoeuvreertest en medische keuring. Het psychologisch onderzoek bestaat uit onder andere een IQ-test, een rollenspel en een gesprek met een psycholoog.

Het laatste onderdeel van de selectieprocedure is het eindgesprek met de Toelatingscommissie. Deze commissie adviseert het bestuur van de onderwijsinstelling (Instellingsbestuur) aan de hand van de behaalde resultaten van deze selectieprocedure. Het Instellingsbestuur beslist vervolgens wie mag deelnemen aan de opleiding.

Meer informatie over IQ-testen, voorbeelden en oefeningen vind je op deze website: www.ltp.nl

Keuze voor een regio

De registerloodsen zijn actief in vier regio’s: Noord, Amsterdam-IJmond, Rotterdam-Rijnmond en Scheldemonden. Elke regio kent zijn eigen uitdagingen en dynamiek. Aan het begin van de selectie mag je je voorkeur aangeven, in welke regio je werkzaam zou willen zijn na de opleiding.  

Opbouw studie

De opleiding duurt 13 tot 14 maanden. Dit is afhankelijk van de regio waarin je de opleiding volgt. De opleiding kent 4 fasen. 

Fase 0

Dit is het centrale deel van de opleiding, deze duurt 10 weken, inclusief tentamens waar je de basisvaardigheden van het beroep van registerloods leert.  Onderstaande inhoudsgebieden komen tijdens deze 10 weken aan bod:

 • Algemene wetten en voorschriften
 • Scheepvaartreglementering
 • Topografie en scheepvaartverkeerstekens
 • Getijleer
 • Communicatie (intern en extern)
 • Veiligheidsaspecten
 • Navigeren
 • Manoeuvreren
 • MRM
 • Organisatiekunde
 • Onderzoek & Ontwikkelwerk

Tentamens
Tijdens de opleiding krijg je theorielessen, ga je praktijkvaren en oefen je op de simulator. Na 7 weken worden alle inhoudsgebieden getentamineerd. Je gaat na het goed afronden van deze tentamens verder met je studie in een van de regio’s waar je het beroep van registerloods uiteindelijk gaat uitoefenen. In de regio is de opleiding verdeeld in 3 fasen. 

Fase 1 

In de eerste fase staat de rol van verkeersdeelnemer centraal. De lesstof bevat veel theorie, de student observeert tijdens de instructiereizen het brugteam. Fase 1 beslaat ongeveer 6 weken. 

Fase 2

In deze fase staat je toekomstige rol als adviseur centraal. Onder begeleiding van een registerloods leer je een vaarplan op te maken en te communiceren met externe partijen. Deze periode duurt ongeveer 5 maanden.  

Fase 3

In de laatste fase van de opleiding komen alle voorgaande rollen samen en leer je om het beroep van registerloods uit te voeren, dit alles gebeurt onder begeleiding van de registerloods.

Toetsen
De opleiding kent diagnostische (voortgangstoetsen) en selectieve toetsen (deze toets moet je halen om verder te mogen met de opleiding). Op 50% en 85% van de opleiding wordt je getoetst op je theoretische kennis en praktische vaardigheden. Als je de selectieve toetsen met een voldoende afsluit, mag je de opleiding vervolgen. 

Instructiereizen 
Tijdens de opleiding maak je minimaal 200 instructiereizen in het vaargebied en verdeelt over dag en nacht. Je krijgt tijdens de opleiding verschillende koppelperiodes. Dit betekent dat je minimaal 8 aaneengesloten instructiereizen met dezelfde loods maakt, zodat hij goed kan beoordelen waar je aandachts- en/of verbeterpunten zitten. 

Examens
Aan het einde van de opleiding krijg je een mondeling examen bestaande uit verschillende integrale casussen, betreffende de eerdergenoemde inhoudsgebieden en een praktijkexamen bestaande uit minimaal acht examenreizen. Bij deze examens wordt beoordeeld of je voldoet aan de vier eindkwalificaties:

 • Manoeuvreren en navigeren
 • Communiceren
 • Onderzoek en Ontwikkelwerk
 • Corporatie lid en vrije beroepsbeoefenaar

Studievergoeding

Zodra je met de opleiding start, ontvang je een studievergoeding. 

Inschrijving Loodsenregister

Na het succesvol afronden van je opleiding word je beëdigd. Hierna kun je je in laten schrijven in het Loodsenregister en daarmee ben je lid van de Nederlandse Loodsencorporatie en van één van de vier regionale loodsencorporaties. Daarnaast kun je deelnemen in de regionale maatschap en aandelen kopen in Nederlands Loodswezen B.V. en Loodswezen Materieel B.V. Om deel te kunnen nemen in de maatschap moet je een werkkapitaal inbrengen.

Zelfstandig ondernemer

De registerloods is een zelfstandig ondernemer. Hij is geen werknemer van Nederlands Loodswezen en ontvangt geen salaris. De hoogte van het winstdeel is afhankelijk van het scheepsaanbod en varieert dan ook per jaar. Maandelijks wordt een voorschot op de winst uitgekeerd.

Na je opleiding

Na afronding van de opleiding ben je als registerloods in staat om binnen je admittagegebied zelfstandig werkzaam te zijn. Je bevordert op onafhankelijke wijze de veiligheid, vlotheid en efficiëntie van de maritieme verkeersstromen. Uiteraard in samenwerking met het brugteam, de overige scheepvaartverkeersdeelnemers, de maritieme dienstverleners en de verantwoordelijke havenautoriteiten. 

Geïnteresseerd in de opleiding?

Meld je aan via het aanmeldformulier!

De dag van Jan Jaap

Loop een dag mee met Jan Jaap, student opleiding tot registerloods. Bekijk zijn dag.

Nieuwsgierig naar wat andere studenten te vertellen hebben?

Lees hun verhalen...

Je gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer. Hierdoor wordt onze website niet optimaal getoond. Upgrade daarom Internet Explorer naar minimaal versie 9